Klokken 2018-09-24T12:56:22+00:00

Reparatie klokken

De reparatie van een uurwerk bestaat uit een aantal procedures. Een reparatie wordt uitgevoerd op een uurwerk dat compleet is en norma

le slijtage heeft. Deze uurwerken zijn van die ouderdom dat er nog onderdelen voor handen zijn. Eerst wordt het uurwerk voorgereinigd, zodat de aanwezige slijtage zichtbaar wordt. Het uurwerk wordt geheel gedemonteerd en de tandwielen worden nagekeken op slijtage en/of kromme tanden. De assen van de tandwielen worden cilindrisch geslepen en gepolijst. De lager gaten worden uitgepend zodat al het vuil uit de lagers is. Na de montage is de slijtage op de lagers goed zichtbaar. De slijtage wordt verholpen door het plaatsen van lagerbussen. De uitgesleten lagers in de platine worden uitgefreesd en worden vervangen door exemplaren in brons. De lager gaten worden uitgepend zodat al het vuil uit de lagers is.

De platines zijn meestal van messing, messing is een kortspanig ‘schraal’ materiaal. Ook heeft men staal of andere materialen als platine, deze zijn dan voorzien van messing lagerbussen. Tijdens fabricage worden bij luxe uurwerken op zwaar belaste plaatsen af fabriek al bronzen lagers geplaatst. Brons bevat lood en dit heeft van zichzelf een smerende werking. Mocht het smeermiddel slecht worden, dan neemt het lood in de lager de smering gedeeltelijk over.

Na vervanging van de lagers worden de gaten van de lagers aangepast aan de dikte van de assen. Na deze handeling wordt het uurwerk gemonteerd en nagekeken of alles soepel draait. Het uurwerk wordt opnieuw gereinigd zodat alle spaantjes en ander vuil van de bewerkingen weg zijn.

Nu kan met het afmonteren van het uurwerk begonnen worden. Alle onderdelen worden nagekeken op hun functie en worden voorzien van de geëigende smeermiddelen. In een uurwerk worden gemiddeld 4 smeermiddelen toegepast om er voor te zorgen dat het haar functie goed kan verrichten.

Uurwerken met gewichten hebben meestal een of meerderen kettingen. Na een reparatie van een uurwerk is het erg belangrijk dat deze schoongemaakt zijn. Vaak is er aan gepoetst en bevatten de schakels resten van een poetsmiddel. Als deze in het uurwerk komen tijdens het optrekken van de gewichten vervuilen deze het smeermiddel met alle gevolgen van dien. Reiniging van kettingen van een uurwerk.

Het uurwerk is klaar voor montage in de behuizing welke is schoongemaakt. Men kan zelf de afwerkinggraad bepalen van de behuizing en evt. de wijzerplaat. Indien de wijzerplaat beschadigd is kan deze vervangen of opgemaakt worden. Uw klok zal er weer als nieuw uitzien. Na het afmonteren blijft een gerepareerd uurwerk altijd 1 a 2 weken proeflopen. Dit is nodig omdat het uurwerk opnieuw ingeregeld moet worden. Door de reparatie zijn er instellingen veranderd welke van invloed zijn op het op tijd lopen van het uurwerk. 

Na een reparatie is onderhoud nodig om het smeermiddel in goede conditie te houden. Iedere 5 tot uiterlijk 7 jaar is onderhoud aan te

bevelen.

Na een reparatie is onderhoud nodig om het smeermiddel in goede conditie te houden. Iedere 5 tot uiterlijk 7 jaar is onderhoud aan te bevelen.

Restauratie klokken

Wanneer een uurwerk gerestaureerd dient te worden, zijn er geen vervangende onderdelen voor handen en worden deze handmatig gemaakt. De handelingen die nodig voor de restauratie van een uurwerk zijn intensiever dan voor een reparatie. Uurwerken die ouder zijn dan 100 jaar komen in aanmerking voor een restauratie. Vaak zijn er met de jaren onderdelen weg of zijn deze aangepast met vorige reparaties. Het aanpassen wordt gedaan om slijtage op te vangen.

Het uurwerk wordt gereinigd en bekeken op slijtage van lagers, tandwielen en andere onderdelen. Deze slijtage wordt genoteerd en er wordt bekeken waar er onderdelen weg – of stuk zijn. De slijtage op lagers wordt opgevangen door het monteren van nieuwe lagerbussen. Deze worden met de hand gemaakt en zijn in tegenstelling tot bij reparaties van messing en niet van brons daar dit toen nog niet toegepast werd. Er wordt op de kleur van het materiaal gelet, omdat dit moet overeenkomen met het originele materiaal. De gemonteerde lagers worden optisch weggewerkt zodat niet zichtbaar is dat deze vervangen zijn. Restauratie schilderij klok met speelwerk.

Erg belangrijk bij een restauratie is dat de onderdelen op authentieke wijze gemaakt worden. Hiermee bedoelt men dat er geen “verbetering” toegepast mag worden, dit zou de authenticiteit van het uurwerk aantasten en de waarde drastisch verminderen. Als een uurwerk een bepaald onderdeel heeft waarvan we nu weten dat het beter en anders kan functioneren, mag dit niet toegepast worden. De techniek moet hetzelfde blijven als in de periode waarin het uurwerk is vervaardigd en het materiaal dat toegepast wordt moet van dezelfde periode zijn als de

rest van het uurwerk. Kleurverschil is niet acceptabel, zo heeft messing uit verscheidene perioden een andere samenstelling en dus een andere kleur. Voor het maken van het onderdeel moet getoetst worden of de kleur goed is. Als de onderdelen gereinigd worden moet alles een geheel zijn, niets mag zich onderscheiden door kleur, stijl of afwerking.

Voor antieke uurwerken moet de restaurateur zich inleven in de uurwerkmaker die het uurwerk “toen” gemaakt heeft. De uurwerken waren op bestelling en werden door een persoon gemaakt. Iedere uurwerkmaker had zijn eigen idee over de ‘werking’ van het uurwerk en paste verscheidene technieken toe. Er is documentatieover de opbouw en de onderdelen van antieke uurwerken maar niet van alle uurwerken. Helaas staan er vaak geen afmetingen in de documentatie. Als er onderdelen weg zijn en er is geen documentatie over het uurwerk dan moet de restaurateur zich gaan inleven in de toenmalige maker van de klok. Restauratie schilderij klok met speelwerk. Wat heeft de maker gedacht toen hij het uurwerk maakte, hoe moet het functioneren en wat is het doel van de functie. Er wordt provisorisch een onderdeel gemaakt en aangepast tot de werking perfect is. Als het onderdeel zijn functie goed verricht kan het uiteindelijke onderdeel gemaakt worden van het “goede” materiaal en in de perfecte vorm.

Wanneer alle onderdelen gerestaureerd zijn en het uurwerk weer technisch in orde is worden de onderdelen gepolijst, zodat alles een mooie glans heeft, precies zoals toen het uurwerk ‘geboren’ is. De onderdelen worden opnieuw gereinigd en gemonteerd. Het uurwerk wordt voorzien van de geëigende smeermiddelen en kan haar functie als tijdmeetinstrument weer verrichten. De behuizing van het Restauratie schilderij klok met speelwerk. uurwerk wordt in samenspraak met de klant in orde gemaakt en het uurwerk wordt afgemonteerd.

  • Na een restauratie is onderhoud nodig om het smeermiddel in goed conditie te houden. Iedere 5 tot uiterlijk 7 jaar is onderhoud aan te bevelen.